Zapošljavamo radnike iz Nepala i drugih jugoistočnih država, na domaćem tržištu i tržištu rada EU.

Zapošljavamo radnike iz Nepala i drugih jugoistočnih država, na domaćem tržištu i tržištu rada EU.

USLUGE

UVJETI

AGENCIJA SE OBVEZUJE:

 1. Obaviti stručnu procjenu i selekciju kandidata
 2. Prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za radne dozvole
 3. Riješiti sve potrebne korake za dolazak radnika u dogovorenom roku
 4. Dopremiti radnike na dogovorenu adresu
 5. Biti dostupan za savjetovanje nakon zaposlenja

KORISNIK SE OBVEZUJE:

 1. Primjenjivati sve obveze prema radniku, poštujući odredbe Zakona o radu te Zakona o zaštiti na radu.
 2. Osigurati radnicima zaštitnu opremu ukoliko je ista propisana.

POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU STRANIH DRŽAVLJANA

 1. Selekcija kandidata
 2. Priprema dokumentacije za radne dozvole
 3. Ishođenje viza
 4. Priprema radnika za dolazak (tečajevi prema dogovoru i potrebama)
 5. Transport radnika do ugovorene adrese
 6. Organizacija smještaja

USTUPANJE RADNIKA

Ustupanje zaposlenika (strani državljani) na ugovoreno vrijeme.

Radnik je zaposlenik naše agencije, a vi ga koristite za svoje poslove.

Agencija vodi kompletnu administrativnu  dokumetaciju i osigurava smještaj.

Ustupanje je idealno ako tražite sezonske radnike ili imate povećani obujam posla.

TRAŽENJE RADNIKA

Traženje zaposlenika po vašim potrebama na hrvatskom tržištu rada.

ZAPOŠLJAVANJE NA PODRUČJU EU