Regrutiranje radnika iz Filipina, Nepala, Indije, Nigerije – prilagođavamo se željama i potrebama poslodavca

Regrutiranje radnika iz Filipina, Nepala, Indije, Nigerije – prilagođavamo se željama i potrebama poslodavca

USLUGE

POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

  1. Selekcija kandidata
  2. Priprema dokumentacije za radne dozvole
  3. Ishođenje viza
  4. Priprema radnika za dolazak (tečajevi prema dogovoru i potrebama)
  5. Transport radnika do ugovorene adrese

USTUPANJE RADNIKA

Ustupanje zaposlenika (strani državljani) na ugovoreno vrijeme.

Radnik je zaposlenik naše agencije, a Vi ga koristite za obavljanje Vaših projekata.

Agencija vodi kompletnu administrativnu  dokumetaciju i osigurava smještaj.