Zapošljavamo radnike iz Nepala i drugih jugoistočnih država, na domaćem tržištu i tržištu rada EU.

Zapošljavamo radnike iz Nepala i drugih jugoistočnih država, na domaćem tržištu i tržištu rada EU.

USLUGE

POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU STRANIH DRŽAVLJANA

 1. Selekcija kandidata
 2. Priprema dokumentacije za radne dozvole
 3. Ishođenje viza
 4. Priprema radnika za dolazak (tečajevi prema dogovoru i potrebama)
 5. Transport radnika do ugovorene adrese
 6. Organizacija smještaja

USTUPANJE RADNIKA

Ustupanje zaposlenika (strani državljani) na ugovoreno vrijeme.

Radnik je zaposlenik naše agencije, a vi ga koristite za svoje poslove.

Agencija vodi kompletnu administrativnu  dokumetaciju i osigurava smještaj.

Ustupanje je idealno ako tražite sezonske radnike ili imate povećani obujam posla.

TRAŽENJE RADNIKA

Traženje zaposlenika po vašim potrebama na hrvatskom tržištu rada.

ZAPOŠLJAVANJE NA PODRUČJU EU

UVJETI

AGENCIJA SE OBVEZUJE:

 1. Obaviti stručnu procjenu i selekciju kandidata
 2. Prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za radne dozvole
 3. Riješiti sve potrebne korake za dolazak radnika u dogovorenom roku
 4. Dopremiti radnike na dogovorenu adresu
 5. Biti dostupan za savjetovanje nakon zaposlenja

KORISNIK SE OBVEZUJE:

 1. Primjenjivati sve obveze prema radniku, poštujući odredbe Zakona o radu te Zakona o zaštiti na radu.
 2. Osigurati radnicima zaštitnu opremu ukoliko je ista propisana.